Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument jest przejawem naszej troski o poszanowanie prywatności użytkowników serwisu JakiPrezent.pl. Poniżej znajdziecie Państwo informacje jakiego rodzaju dane gromadzimy, w jaki sposób są one przetwarzane i wykorzystywane. Korzystając z naszego serwisu akceptujecie Państwo przyjęte przez nas zasady ochrony prywatności.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach polityki prywatności, które mogą wynikać ze zmian prawnych, technologicznych czy zasad korzystania z serwisu. Użytkowników serwisu dotyczą aktualne zasady ochrony prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy zarejestrowani są powiadamiani poprzez e-mail. Ponieważ utrzymanie wysokiego poziomu poczucia bezpieczeństwa naszych klientów jest dla nas zadaniem priorytetowym, stosujemy następujące, niezmienne zasady korzystania z serwisu:

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

 1. Cookies, czyli ciastka
  Cookies to pliki zawierające krótkie dane tekstowe. Pliki te wysyłane są do Państwa komputera. Pozwalają one na zidentyfikowanie go w celu uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookie pamiętają np. wprowadzane hasła czy adres e-mail co ułatwia logowanie. Przeglądarki internetowe pozwalają kontrolować cookies. Można je usuwać, albo zdefiniować strony, które mają prawo do korzystania z nich na Państwa komputerze. Przeglądarki pozwalają także na wyłączenie obsługi cookies.
 2. Adresy IP
  Logi systemowe zawierają dane takie jak: adres IP, z jakiego nastąpiło wejście na daną stronę, adres tej strony internetowej i czas połączenia. Gromadzenie tych danych wynika z natury realizacji połączeń internetowych. Pozwalają one dokonywać analiz statystycznych i nie służą weryfikacji tożsamości użytkownika.

Wykluczenia

 1. Linki do innych stron internetowych
  Zasady polityki prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki umieszczone są na stronach serwisu JakiPrezent.pl nie stanowią przedmiotu naszej odpowiedzialności. Niniejsze zasady odnoszą się wyłącznie do danych gromadzonych przez firmę IntegrumPartners w ramach serwisu JakiPrezent.pl.
 2. Akcje mailingowe
  Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, zwłaszcza związanych z wprowadzanymi zmianami w serwisie.